Tulemme jatkossa julkaisemaan pari tekstipäivitystä kuukausittain laajasti eri aihealueista markkinoinnin ja etenkin digimarkkinoinnin osalta. Tarkoituksenamme on tuottaa tekstisisältöä, joka tuo lisäarvoa teille lukijoille, sekä saa ajatuksia ja ideoita vireille. Tämän lisäksi rohkaisemme pohtimaan jokapäiväisiä liiketoiminnan asioita myös markkinoinnin kantilta.

Olemme huomanneet ja huomaamme jatkuvasti monilla yrityksillä paljon lunastamatonta potentiaalia markkinointiviestinnän suhteen, jota monet eivät vaan tee johtuen eri syistä, kuten esimerkiksi osaamisen ja ajanpuutteen vuoksi. Tai sitten he tekevät jotain, mutta johtuen puutteista osaamisessa, tekemän työn tuotto ei välttämättä vastaa odotuksia, jonka seurauksena valitettavasti tärkeä asia jää vieläkin pienemmälle huomiolle.

Tämä viimeistään pitäisi saada aikaan yrityksen päättäjillä sen, että he hakisivat apua ja ohjausta alan asiantuntijoilta ja osaajilta. Mutta tässä tullaan siihen, että palveluntarjoajia on valtavasti moneen eri lähtöön ja tarjonta on tältä osin pirstaloitunut, mikä ei tee asiaa ja päätöstä yhtään helpoksi yrityspäättäjälle, kun he kartoittavat vaihtoehtoja markkinointikumppanista.

Toinen merkittävä asia mihin törmäämme myös melko usein, on se, että eri yrityspäättäjien saamat esitykset, ehdotukset ja tarjoukset ovat useimmiten monimutkaisia ja vaikeasti ymmärrettäviä rakenteeltaan. Hinnoittelu on myös liian vaikeatajuinen lisäkulu lisäkulun perään.

Me pyrimme työssämme tekemään kaiken mahdollisimman yksinkertaisen helpoksi meidän kanssa työskentelevien kanssa, mutta siitä joskus toiste enemmän. Tulemme kirjoittamaan jatkossa joka kuukausi muutaman blogipäivityksen, joten kannattaa seurata sivujamme ja pysyä mukana. Otamme myös mielellään vastaan ehdotuksia aiheista, joista haluatte lukea ja tietää enemmän, joten rohkeasti vaan ehdotuksia tulemaan!

Kiitos, kun luit tähän asti, ensi kertaan! 😉

Ps. Ensi kerralla käydään läpi digimarkkinointia.

– Majid

Majid on analyyttinen ja strateginen markkinointiviestinnän pohdiskelija ja toteuttaja.

Majidiin voit olla yhteydessä suoraan sähköpostilla tai puhelimitse: majid@mediavolyymi.fi , 0445576811