Digimarkkinointi tarkoittaa markkinointiviestintäkanavien ja medioiden, kuten internetin, mobiilimedian ja muiden vuorovaikutteisten kanavien hyödyntämistä markkinointiviestinnässä. Digitaalisen markkinoinnin kanavat voivat olla hyvin erilaisia, sillä esimerkiksi ulkomainoksetkin ovat osa digitaalista markkinointia.

Digimarkkinoinnissa on viisi ensisijaista kanavaa verkkoliikenteen hankintaan:

  • Maksettu mainonta
  • Sosiaalisen median markkinointi
  • Sähköpostimarkkinointi
  • Sisältömarkkinointi
  • Vaikuttajamarkkinointi

Niin kuin joka muotoisessa markkinoinnissa, digimarkkinoinnissa tarkoitus on mainostaa ja myydä tuotetta tai palvelua. Tarkemmin kerrottuna digimarkkinoinnin tarkoitus on yhdistää yritys tai organisaatio ja kohderyhmä digitaalisia kanavia pitkin.

Teknisiä laitteita omistavien ihmisten määrä nousee kovaan tahtiin, sillä nykyään monelta löytyy vähintään 1-3 erilaista laitetta. Digimarkkinoinnilla tavoitetaan ihmiset näiden lukuisten eri laitteiden kautta. Tämä on erittäin tärkeää tietää oman kohdeyleisön osalta, sillä muun muassa sosiaalisen median markkinoinnin avulla pystytään kohdentamaan mainokset laitteelle ominaisella tavalla.

Toinen tärkeä asia, joka pitää miettiä, on se, että millä digitaalisilla alustoilla juuri se oma kohderyhmä viettää eniten aikaa. Vierailevatko he paljon esimerkiksi kotisivuillanne? Vai pitävätkö he enemmänkin vuorovaikutuksesta sosiaalisen median kautta tai suosivatko he kenties molempaa tapaa?

Oma, ostettu ja ansaittu media

Yrityksillä on kolme erilaista median osa-aluetta, jotka ovat:

  • Oma
  • Ostettu
  • Ansaittu

Yritysten kotisivut ja sosiaalisen median tilit ovat yrityksen omaa mediaa ja ostettu media on muun muassa maksetut mediakampanjat ja mainokset esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla.

Kolmas median osa-alue on ansaittu media, jota voi tulla esimerkiksi omien seuraajien, asiakkaiden ja lehdistön kautta. Ansaittu media on erittäin arvokasta, sillä riippumaton arvio kuluttajien silmissä on usein yrityksen omaa näkemystä uskottavampi.

Kyseessä on varsin laaja, monipuolinen ja kompleksinen aihe, jota olemme tässä käyneet nopeasti ja tiiviisti läpi. Tarkoituksena on ollut tehdä tekstissä asia simppeliksi ja jatkossa käydään digimarkkinointia syvällisemminkin läpi.

Mitä ajatuksia sinulla heräsi tästä tekstistä?

Jäikö jokin asia erityisesti mieleen?

Majid on analyyttinen ja strateginen markkinointiviestinnän pohdiskelija ja toteuttaja.

Majidiin voit olla yhteydessä suoraan sähköpostilla tai puhelimitse: majid@mediavolyymi.fi , 0445576811