Paikallinen PR (Tiedotus- ja suhdetoiminta)

Tiedotus- ja suhdetoiminta on yrityksille tärkeää, jotta ihmisten kuuluviin saadaan yrityksen tuotteet ja palvelut. Tiedotus- ja suhdetoiminta eli tuttavallisemmin PR tuo lisää läpinäkyvyyttä yrityksen toimintaan ja lisää brändinäkyvyyttä millä luodaan haluttua mielikuvaa yrityksestä. Tarkoituksena voi olla myös tiedottaminen yleisesti potentiaalisille asiakkaille, sijoittajille, yhteistyökumppaneille ja työntekijöille, millä yritys saa yrityksen haluaman kuvan välitettyä sidosryhmille.

PR voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen. Ulkoisessa tiedottamisessa kyse on yrityksen suhteiden hoitoa ulkopuolisiin sidosryhmiin ja mediaan. Sisäisellä suhdetoiminnalla panostetaan yrityksen sisäisiin sidosryhmiin ja sen tavoitteena voi olla yrityskulttuurin kehittäminen, henkilöstön sitouttaminen yritykseen ja toimivan vuorovaikutuksen rakentaminen.

On elintärkeää, että viestintä yrityksen sisällä on kahdensuuntaista. Yrityksen johdon tulisi myös kuunnella työntekijöitä, jotta voidaan vaihtaa ajatuksia ja samalla oppia ja kehittyä yhdessä tuotteisiin ja palveluihin liittyen. Sisäisen tiedotuksen ydin on toimivassa vuorovaikutuksessa ja sitoutuneessa henkilöstössä.

Miksi tiedotus- ja suhdetoimintaa? (PR)

 • Näkyvyyttä (Uutiskynnyksen ylittäminen –> näkyvyyttä mediassa).
 • Uuden tuotteen/toimipaikan julkistaminen.
 • Tapahtumien markkinointi.
 • Brändin ja uskottavuuden rakentaminen.
 • Liidien tuottaminen.
 • Lahjakkaiden tekijöiden houkutteleminen.
 • Luottamuksen kasvu.
 • Suhteiden rakentaminen kehittääkseen ja edistääkseen mainettaan.
 • Vahvan yhteisön rakentaminen.
 • Uusia yhteistyömahdollisuuksia.
 • Läpinäkyvyyttä.

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa yrityksen kannalta merkittävimmät kohderyhmät ja vaikuttaa heidän asenteisiin, ajatuksiin ja ostokäyttäytymiseen. Vaikuttajamarkkinoinnissa tavoitteena on löytää ja hyödyntää yrityksen arvojen ja kohderyhmien kannalta oikeat vaikuttajat, joiden avulla kerrotaan aitoja yleisöä kiinnostavia tarinoita.

Vaikuttajat voivat olla muun muassa bloggaajia, tubettajia, snäppääjiä, instaajia, artisteja tai vaikkapa urheilijoita. Vaikuttajilla on oma suuri yleisönsä eri alustoilla sosiaalisessa mediassa, jota pyritään hyödyntämään aidosti ja rehdisti. Yrityksen ja vaikuttajamarkkinoijan yhteistyö on hyvä pitää avoimena ja rehellisenä.

Tehokasta vaikuttajamarkkinointia on pitkäjänteinen yhteistyö osana tehokasta markkinoinnin strategiaa, jossa koko sisältö on integroituna yhteen luonnollisesti. Myös

Miksi vaikuttajamarkkinointia?

 • Nostaa koko ajan vaikutustaan myös Suomessa.
 • Ihmisiä kiinnostavat enemmän ihmiset kuin yritykset.
 • Kustannustehokasta.
 • Vahvaa ja sosiaalista.
 • Seurattavaa ja kohdennettavaa.
 • Yritysten budjetti kasvaa koko ajan vaikuttajamarkkinoinnissa.

Minkälaista tiedotus- ja suhdetoimintaa teillä on? Ota yhteyttä, niin käydään yhdessä läpi teidän mahdollisuudet tällä saralla.